Arabisch leren: 7 stappen (met afbeeldingen) - wikiHow (2023)

Pdf downloaden

Over de auteur

Pdf downloaden

In dit artikel:

Welk soort Arabisch wil je leren?

Het alfabet en woordenboek leren begrijpen

Arabisch studeren

Tips en waarschuwingen

Gerelateerde artikelen

(Video) Classical Violinists Learn the Violin with WIKIHOW

Arabisch (اللغة العربية) is een Afro-Aziatische of Semitische taal die nauw verwant is met Maltees, Hebreeuws, Aramees, Tigrinya en Amharisch. Het wordt in verschillende dialecten gesproken. Arabisch is de officiële taal van 26 Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse landen, van Jemen tot Libanon en van Sudan tot Tunesië. Het is de/een officiële voertaal van de Arabische Liga, de Afrikaanse Unie, de NAVO, de VN, en het is de liturgische en intellectuele taal van de Islam. Mensen uit de hele wereld studeren Arabisch om uiteenlopende redenen: werk, reizen, familie, hun roots leren kennen, religie, naar een Arabisch land willen reizen, een huwelijk of vriendschap met een Arabisch persoon, of simpelweg als hobby. Als je Arabisch wilt leren, bepaal dan eerst wat voor soort Arabisch je wilt leren, bestudeer het alfabet, zorg dat je een goed Arabisch woordenboek hebt, en maak gebruik van taalhulpmiddelen.

Deel 1

Deel 1 van 3:

Welk soort Arabisch wil je leren?

 1. 1

  Wees je ervan bewust dat er meerdere soorten Arabisch bestaan. Dit zijn ze: Modern Standaard Arabisch, Klassiek (Koranisch) Arabisch, of Arabische Spreektaal. Bepaal welk soort Arabisch je wilt leren:

  • Modern Standaard Arabisch. Tenzij je interesse beperkt is tot een specifiek land, dan is de beste optie om Modern Standaard Arabisch te leren. MSA wordt namelijk in de hele Arabische wereld gebruikt. Het wordt echter meestal alleen in geschreven teksten en in formele situaties toegepast: literatuur, kranten, onderwijs, nieuwsprogramma’s op radio/televisie, politieke toespraken etc.
  • Klassiek (Koranisch) Arabisch. Als je interesse hebt in de Islam of Middeleeuwse Arabische geschiedenis en cultuur, dan is een cursus Koranisch / Klassiek Arabisch geschikt voor jou. Klassiek Arabisch is het Arabisch uit de heilige Koran, het Arabisch van klassieke religieuze, intellectuele en juridische teksten, en het Arabisch waar Modern Standaard Arabisch op is gebaseerd.
  • Arabische Spreektaal. Als je van plan bent om in de Arabische wereld te gaan wonen, of naar een specifieke Arabische regio of land toegaat, dan is Modern Standaard Arabisch waarschijnlijk niet genoeg voor je. Arabische mensen spreken namelijk als moedertaal regionale dialecten, en de verschillen zijn dermate groot dat mensen met verschillende dialecten elkaar soms niet kunnen verstaan. Er zijn grofweg 5 families van dialecten, elke met sub-dialecten die gesproken worden in een specifiek land, stad, buurt en zelfs religie: Arabisch uit de Golfstaten, Mesopotamisch Arabisch, Levantijns Arabisch, Egyptisch Arabisch, en Arabisch uit de Maghreb.

  Advertentie

Deel 2

Deel 2 van 3:

(Video) Learn The Renegade TikTok Dance In 5 Minutes I Easy Tutorial @MissAuti

Het alfabet en woordenboek leren begrijpen

 1. 1

  Leer het Arabische alfabet. Het Arabische schrift kan aanvankelijk nogal overweldigend lijken, en sommige mensen proberen het dan ook te vermijden door de omzetting van de Arabische woorden naar Westers schrift te gebruiken, in plaats van het Arabische schrift. Hiermee schuif je de problemen echter voor je uit; je kan het omzetten naar Westers schrift beter vermijden, en het Arabische schrift meteen leren gebruiken. Je kan het beste een boek kopen of een boek uit de bibliotheek lenen, want het is wel een lange en moeilijke opgave.

 2. 2

  Leer hoe je een Arabisch woordenboek moet gebruiken. De woorden in een Arabisch woordenboek zijn meestal onderverdeeld op basis van een zogenaamde wortel, die uit drie letters bestaat. Als je bijvoorbeeld het woord istiqbaal ('receptie') opzoekt dan zoek je bij de 'q', omdat de wortel q-b-l is. Het duurt even voordat je hier aan gewend bent, maar het is niet zo moeilijk omdat de letters die aan de wortel toegevoegd zijn vaste patronen volgen. Zoiets komt eigenlijk ook in het Nederlands voor: 'onverwerkt', bijvoorbeeld, is eigenlijk 'on-ver-werkt'.

  Advertentie

Deel 3

Deel 3 van 3:

Arabisch studeren

 1. 1

  Studeer thuis. Als je in de gelegenheid bent om thuis te studeren, dan zijn er thuisstudies waarmee je je door de beginnersfase kan worstelen, en misschien zelfs nog wat verder. De gangbare thuiscursussen met tekstboek en video variëren nogal in kwaliteit, en zo ook de leermethoden. Misschien koop je er twee of drie voordat je er een vindt die goed bij je wensen aansluit.

 2. 2

  Overweeg eens om een online cursus te volgen. Als je via internet Arabisch wilt leren, dan volgen hier drie cursussen uit het grote aanbod dat je op internet kan vinden:

  • www.loi.nl, om Arabisch te leren spreken, verstaan, lezen en schrijven.
  • www.nti.nl, dit zijn erkende online opleidingen.
  • www.nha.nl, hier kun je 15 dagen een proefperiode nemen zodat je kunt zien of de cursus bij je past.
  (Video) Renegade Tik Tok Tutorial (K Camp - Lottery) | Step By Step Dance Tutorial
 3. 3

  Probeer Arabische taallessen. Voor de meeste mensen is een parttime avondcursus de meest haalbare optie. Je maakt hiermee een makkelijk begin met de taal, maar verwacht niet dat je bij een cursus heel snel heel veel leert. Kijk op internet wat de opties zijn bij jou in de buurt.

 4. 4

  Oefen met Arabisch spreken door bevriend te raken met mensen die Arabisch als moedertaal hebben. Arabische mensen wonen overal; de beste manier om het te leren is door met Arabische mensen te praten, en om jezelf aan uitingen van de Arabische cultuur bloot te stellen. Ga via internet op zoek naar een Arabische penvriend, kijk naar Arabische televisieseries, nieuwsprogramma’s en kinderprogramma’s, maak een praatje met de Palestijnse kapper bij je in de buurt, de Marokkaanse groenteboer, de Libanese restaurateur etc. Met slechts een paar woordjes gaat er een wereld voor je open.

  • Ga op zoek naar iemand die Arabisch spreekt. Misschien is er iemand in je familie of in je vriendengroep die je kunt benaderen. Je kan ook via Facebook vragen of iemand een Arabisch sprekend persoon kent.
  • Contacteer de persoon en vraag of je hem of haar een keer per week een uurtje kan ontmoeten. Je kan je dan bijvoorbeeld op bepaalde woorden richten, bijvoorbeeld woorden die te maken hebben met wonen, reizen etc.
  • Blijf je echter ook richten op basiszinnen en basisuitspraken, zoals, hoe gaat het, ik heet, hoe oud ben je, etc. Je kan deze ook onderverdelen in verschillende onderwerpen.
  • Bestudeer ondertussen de taalonderwerpen die je hebt doorgenomen met je leraar. Als je elkaar dan weer ontmoet, dan begrijp je meer van de les en dan krijg je ook meer inzicht in de taal. En je bent ook nog in staat om vragen te stellen over de voorgaande lessen.

  Advertentie

Tips

 • Ga naar een Arabische markt of een Arabische winkel, en raak bevriend met Arabische mensen of Noord Afrikanen, of leer ze een beetje kennen. Word hun klant en vraag ze om hulp of advies over het Arabisch. Je kan immers een heel goed advies krijgen van mensen die de taal elke dag spreken.
 • In het Arabisch, net als bij andere Semitische talen, wordt een systeem van wortels gebruikt waardoor de sprekers de betekenis van een woord kunnen aanduiden of dat kunnen begrijpen. Woorden die conceptueel met elkaar verwant zijn, zoals internet en website, zijn in het Arabisch ook sonisch met elkaar verwant. Bijvoorbeeld, de wortel K-T-B betekent 'schrijf, geschreven'---dus, kitab (boek), kutubu (boeken), kaatib (schrijver), maktab (kantoor, bibliotheek), kataba (hij schrijft) etc. horen daar allemaal bij.
 • Kijk eens op YouTube, vooral naar een Engelstalig kanaal dat heet 'Learn with Arabic Maha'.
 • Arabische woordenboeken zijn buiten het Midden Oosten vaak duur omdat er weinig vraag naar is. Je kan de boeken veel goedkoper in Arabische landen kopen.

Advertentie

Over dit artikel

wikiHow is een wiki, wat inhoudt dat veel van onze artikelen meerdere auteurs hebben. Aan dit artikel hebben 47 mensen bijgedragen, waarvan een aantal anoniem. Dit artikel is 8.266 keer bekeken.

Categorieën: Talen

In andere talen

English:Learn Arabic

Русский:выучить арабский язык

Deutsch:Arabisch lernen

Español:aprender árabe

Français:apprendre l'arabe

Bahasa Indonesia:Mempelajari Bahasa Arab

 • Afdrukken

Deze pagina is 8.266 keer bekeken.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Mrs. Angelic Larkin

Last Updated: 02/25/2023

Views: 6208

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mrs. Angelic Larkin

Birthday: 1992-06-28

Address: Apt. 413 8275 Mueller Overpass, South Magnolia, IA 99527-6023

Phone: +6824704719725

Job: District Real-Estate Facilitator

Hobby: Letterboxing, Vacation, Poi, Homebrewing, Mountain biking, Slacklining, Cabaret

Introduction: My name is Mrs. Angelic Larkin, I am a cute, charming, funny, determined, inexpensive, joyous, cheerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.